Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Vitejte‚ doufáme že se vám tu bude líbit

Co to je Rcc?

                            Ještě na tom dělám :)      
Radio control cars
(Auta na dálkové ovládání)
(rádiem řízená auta)

Auta na dálkové ovládání můžou být 2 druhy a to: 1.Auta s elektromotorem (elektrická) 
                                                                        2.Auta se spalovacím motorem (spalovací)

Elektrická: Poháněné elektrickým motorem, který je poháněn bateriemi většinou 7.2V, dále tam musí být příjmač, který příjmá signály z vysílače, nezbytný regulátor pro regulaci otáček motoru a nakonec servo řízení.
Rozdělují se do skupin podle velikosti v měřítku 1:18 a 1:10; a podle typu - silniční
                                                                                                          - terénní - Truggy
                                                                                                          - Buggy
                                                                                                          - Monster

Spalovací: Poháněná spalovacím motorem na palivo...
Rozdělujeme je do skupin podle měřítka 1:5, 1:8 a 1:10; a posle typu 1:10 - silniční a terénní
                                                                                                    1:8  - silniční a terénní

_______________________________________________________________________________________

Elektromotory
Elektrický pohon si po desetilletí intenzivního vývoje a zdokonalování vydobyl svoje místo na slunci. S příchodem cenově dostupných střídavých motorů také definitivně odhodil dětské plenky a začal pronikat i do kategorií modelů, které byly dosud doménou spalovacích motorů.

Spalovací motory

Přes obrovský rozvoj elektroletu v posledních letech zůstávají modelářské spalovací motory nejrozšířenějším způsobem pohonu našich modelů. Ve srovnání s elektrickými motory a jejich akumulátory nabízejí stále ještě příznivější poměr výkon/hmotnost, což je rozhodující především pro akrobatické modely a také makety a polomakety. Samozřejmě, k pořádnému autu nebo letadlu patří řev motoru a opojná vůně benzínu...

Učebnice fyziky nám prozradí, že spalovací motor lze pokládat za mechanické soustrojí, které je schopno přeměnit energii výbuchu palivové směsi na mechanickou energii. Činnost motoru probíhá ve čtyřech cyklech: nejprve se do prostoru válce nasaje pohonná směs (sání), která je potom stlačena pístem (komprese), silným a prudkým stlačením ohřátá směs se vznítí buď samovolně (diesel, detonační motor) nebo je zapálena pomocí zapalovací svíčky (zážehový motor) - nastává třetí fáze - výbuch (expanze). A konečně v posledním cyklu spaliny pohonné směsi opouštějí prostor válce (výfuk). Motor samotný se skládá z několika základních částí: karteru (klikové skříně) s ložisky, klikové hřídele s ojnicí - k ní je pomocí pístního čepu připojen píst obstarávající kompresi. Ten se pohybuje ve válci (u modelářských motorů je válec většinou opatřen vložkou), těsnost pístu může zajišťovat pístní kroužek, ale většina modelářských motorů je vyráběna v provedení tzv. ABC (hliníkový, tvrdě chromovaný píst v bronzové vložce). Prostor válce je shora uzavřen hlavou válce, ve které je zašroubována zapalovací svíčka (nebo klička protipístu u detonačních motorů). Kompresní poměr můžeme v případě potřeby zmenšovat přidáním podložky (těsnění) pod hlavu.Příjímače
Přijímač pracující s modulací PCM obsahuje mikroprocesor, který dekóduje PCM signál (digitální samoopravný kód) z vysílače. Mikroprocesor neustále kontroluje správnost přijímaného signálu a přijímač dále zpracovává jen signál, který testem prošel. Pokud je přijatý signál shledán jako nevyhovující, serva udržují polohu odpovídající poslednímu správnému signálu. Jestliže PCM přijímač nepřijme správný signál po určitou dobu (obvykle 0,5 vteřiny), přepne se do nouzového režimu fail-safe. Pro tento režim je možno na vysílači naprogramovat výchylky všech serv (např. plyn na volnoběh, mírná zatáčka, vysunutý podvozek atd.), což dává modelu šanci na přežití, i když se zcela vymkne kontrole.
PCM modulace tedy přináší zvýšenou odolnost vůči rušení a díky funkci fail-safe značné zvýšení bezpečnosti provozu. Jak už to v životě bývá, nic není zadarmo. Vzhledem k tomu, že PCM signál ve srovnání s obyčejným FM přenáší výrazně větší objem dat a také zpracování signálu ve vysílači a v přijímači trvá déle, je odezva serv na pohyb ovladače na vysílači o něco pomalejší. Pro běžné létání to nevadí, ale pro špičkové akrobatické létání nebo např. pro některé funkce modelu vrtulníku by to stačit nemuselo.
Hitec proto zavedl zcela novou technologii Q-PCM zvyšující rychlost reakce systému na hodnotu 0,011s – téměř o 50% lepší, než u ostatních výrobců.
Nelze opomenout, že každý výrobce používá svůj vlastní systém kódování, takže není možno kombinovat PCM vysílače a přijímače různých značek.


Regulátory

Regulátor je ovládán stejným signálem jako serva, který je vyhodnocen elektronikou, jež řídí výkonový stupeň (osazený výkonovými tranzistory MOSFET s malým vnitřním odporem v sepnutém stavu a rychlým spínáním). Součástí regulátoru mohou být i další obvody, jako je stabilizátor napájení (BEC), ochranné obvody proti proudovému a tepelnému přetížení, brzda (Brake) a obvod odpojující motor při poklesu napájecího napětí. Výsledkem všeho je potom napájení motoru proudovými impulsy o napětí jen o něco menším, než je napájecí napětí a frekvenci řádu několika kilohertzů. Čím je puls širší, tím motor pracuje s větším
výkonem. Tento popis platí pro stejnosměrný regulátor. Regulátor pro střídavé motory (dnes prakticky výhradně bez senzorů) obsahuje střídač, složitější výkonový stupeň a další elektroniku, která sleduje otáčení rotoru. Pro modely aut a lodí se vyrábějí  obousměrné regulátory umožňující plynulou regulaci jízdy vpřed i zpátečky. 
Serva
Serva převádějí digitální signál z přijímače na mechanický pohyb (otáčení výstupního kotouče nebo páky). Současná serva se připojují třížilovým kablíkem, v němž dva vodiče slouží pro napájení serva (plus a minus), po třetím se přenáší řídící signál. Ten má podobu obdélníkových pulsů různé šířky (0,9-2,1 ms) o stálé frekvenci. Šířka impulsu určuje polohu výstupní páky. Z toho také vyplývá, že směr pohybu páky serva nemůžete obrátit přepólováním napájení (to by vedlo ke zničení serva). Poloze ovladače ve středu odpovídá neutrální poloha serva (signál o šířce 1,51 ms, u starších RC souprav a serv Multiplex 1,61 ms).

Akumulátory
Stěží najdeme výrobek určený pro modeláře, o kterém bylo v posledních letech napsáno tolik. Tolik protichůdných, správných, nesprávných nebo vysloveně nesmyslných informací máme opravdu jen o akumulátorech. Není v našich silách uvést vše na pravou míru, ale věříme, že v následujících řádkách najdete užitečné informace pro volbu toho „správného“ akumulátoru. Jak si možná z hodin fyziky vzpomínáte, akumulátory fungují na základě vratné (obousměrné) chemické reakce mezi elektrolytem a povrchem dvou elektrod - kladné a záporné. Při vybíjení běží reakce v jednom směru, při nabíjení v druhém. Jak už je to v přírodě zařízeno, celý proces neběží se 100% účinností, přičemž elektrická energie se neztrácí, ale proměňuje v teplo.
V modelářské praxi se nejčastěji používají tři typy akumulátorů: niklkadmiové (NiCd), niklmetalhydridové (NiMH), olověné (Pb) a nejmodernější Lithium polymerové (Li-poly). První dva druhy ovládají oblast elektrického pohonu a napájení vysílačů a přijímačů, olověné akumulátory naopak dominují jako zdroje pro žhavení svíček spalovacích motorů, pro startéry a palivová čerpadla a pro pohon větších modelů lodí.
Niklkadmiové (NiCd) akumulátory jsou stále nejrozšířenější - jejich výhodou je nižší cena, schopnost dávat vyšší vybíjecí proud, vyšší spolehlivost a delší životnost.
Niklmetalhydridové (NiMH) akumulátory mají při stejné velikosti vyšší kapacitu, ale poskytnou menší vybíjecí proud při vyšším poklesu napětí při zatížení a jejich životnost a schopnost snášet hrubé zacházení je nižší.TOPlist